ร้านเหล้าผับร้านสุรา Thai - Norwegian
English translator: Thai Norwegian ร้านเหล้าผับร้านสุรา   Australian Dictionary