แบคทีเรียบักเตรี Thai - German
English translator: Thai German แบคทีเรียบักเตรี   Australian Dictionary