อย่างขยันขันแข็ง Thai - Arabic

1.

English translator: Thai Arabic อย่างขยันขันแข็ง   Australian Dictionary