falla Swedish - Danish

1.

 • Swedishspricka, skavank


2.


3.


4.


5.


6.

 • Danishdø, udånde

 • Swedishdö, avlida, gå bort


7.

 • Danishdø, udånde

 • Swedishdö, avlida, gå bort


8.


9.


10.


11.

 • Danishdø, udånde

 • Swedishdö, avlida, gå bort


12.


13.


14.

 • Swedishfalla på plats, gå upp ett ljus


15.


16.


17.

 • Swedishdeklination, böjning


18.

 • Swedishfalla, rasa ner


19.

 • Swedishdeklination, böjning


20.

 • Danishkan lide, synes o

 • Swedishtycka o, gilla


21.

 • Swedishfalla, rasa, störta, stupa


22.

English translator: Swedish Danish falla   Australian Dictionary