tele Spanish - Norwegian

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

  • Norwegiantelepati, tankeoverføring, tankelesning

  • Spanishtelepatía


8.


9.

  • Norwegian

  • Spanishlona


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.

  • Norwegian

  • Spanishfax


19.


20.


21.


22.

  • Spanishteleportación, teletransporte


23.


24.

  • Norwegian

English translator: Spanish Norwegian tele   Australian Dictionary