تێگه‌یشتسه‌ر لێ ده‌رچون Sorani - English
English translator: Sorani English تێگه‌یشتسه‌ر لێ ده‌رچون   Australian Dictionary