معامله‌گر = moâmelegar sc=fa-Arab Persian -
English translator: Persian معامله‌گر = moâmelegar sc=fa-Arab   Australian Dictionary