үүнийг Mongolian - Arabic

1.


2.


3.


4.


5.

English translator: English Arabic үүнийг   Australian Dictionary