ຫ້າງຮ້ານຄ້າ Lao - Swedish
English translator: English Swedish ຫ້າງຮ້ານຄ້າ   Australian Dictionary