ນ້ຳຕົກຕາດຕົກຕາດ Lao - Czech
English translator: English Czech ນ້ຳຕົກຕາດຕົກຕາດ   Australian Dictionary