πλάγια πτώση Greek -

1.

English translator: Greek πλάγια πτώση   Australian Dictionary