υποδήλωσησυνεκδοχή Greek - Thai
English translator: Greek Thai υποδήλωσησυνεκδοχή   Australian Dictionary