ανεγκέφαλοςάμυαλοςανόητος Greek - Indonesian
English translator: Greek Indonesian ανεγκέφαλοςάμυαλοςανόητος   Australian Dictionary