ემიგრანტი Georgian - Esperanto

1.


2.

English translator: Georgian Esperanto ემიგრანტი   Australian Dictionary