საუკეთესო Georgian - English

1.


2.


3.

English translator: Georgian English საუკეთესო   Australian Dictionary