მონაცემებიცნობებიფაქტები Georgian - English
English translator: Georgian English მონაცემებიცნობებიფაქტები   Australian Dictionary