buis Dutch - Italian

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

  • Dutchbuxus, buksboo


10.


11.

English translator: Dutch Italian buis   Australian Dictionary