konnotationbibetydning Danish - English
English translator: Danish English konnotationbibetydning   Australian Dictionary