краљеҗницахрптењача Cyrillic - English
English translator: English English краљеҗницахрптењача   Australian Dictionary